• Kaprijke
28/11/2021

Medard Claeys, Firmin De Baets, Julien Teerlinck, Gilbert Van Heule en Robert Van Vooren, toen nog schoolkinderen, kwamen op 22 november 1944 op het Eindeken om het leven toen ze al spelend oorlogsmunitie in brand staken. Kaprijke herdacht hen met een korte plechtigheid.
Exact zevenenzeventig jaar geleden werd Kaprijke opgeschrikt door een vreselijk drama. Vijf schoolkinderen, die een vrouw op het Eindeken eens goed wilden beet nemen, kwamen om het leven door onzorgvuldig om te springen met oorlogsmunitie. Een zesde kind ontsprong de dodelijke dans. “Kaprijke was iets meer dan twee maanden bevrijd van de Duitsers” vertelde Dirk Daelemans tijdens de plechtigheid. “Stilletjes aan begon met de schade te herstellen. In hun vlucht hadden de Duitsers heel wat munitie en springstof achter gelaten. Zo waren er in de tuin achter de school reeds heel wat oorlogstuigen verzameld. Deze werden op 22 november verplaatst naar een boom op het Plein, enkel omringd door een draad. Zes schoolkinderen zouden Emelie Van Gelder, eens flink doen schrikken. De vrouw joeg hen wel eens uit haar boomgaard. Tijd om revanche te nemen dus, dachten ze.”
Dodelijke klap
De schoolkinderen namen een deel van de munitie mee naar het Eindeken en staken die daar in brand. “De gevolgen waren vreselijk” ging Daelemans verder. “De dodelijk klap eiste vijf mensenlevens. Omdat corona het eerder onmogelijk maakte konden we dit gebeuren nog niet eerder herdenken. Daarom doen we het nu. Het had niet mogen gebeuren, maar helaas is de geschiedenis onomkeerbaar. Met deze herdenking willen we er voor zorgen dat ze nooit vergeten worden.” In aanwezigheid van nog in leven zijnde familieleden werden enkel bloemenkransen neergelegd.
(LK)