• Eeklo
21/01/2013

Het Vlaams Belang laat bij monde van voorzitter Peter Pauwels weten dat het de opstart van een ‘erfgoedconvenant’ wil voor de restauratie van de Paterskerk. Dat convenant zou moeten worden gesloten tussen de stad Eeklo en de Vlaamse Overheid, in samenwerking met de vzw, die het gebouw nu beheert, en met steun van geïnteresseerde private partners. 

‘Dit kan op grond van een nieuwe bepaling die het Vlaams Parlement in 2009 heeft opgenomen in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten’, weet Peter Pauwels. ‘In die bepaling staat dat de Vlaamse overheid via meerjarige subsidiëringovereenkomsten kan bijdragen aan de kosten van langdurige en grote restauratiewerken voor beschermd religieus erfgoed. Het Vlaams Belang wil van de Paterskerk liefst een concertzaal, een conferentiecentrum of een museum maken met een maximale sociaal-culturele terugvloei naar de Eeklonaren. De stad moet daarom mee aandeelhouder worden van één van zijn centrummonumenten. De huidige vzw kan niet blijven rekenen op mecenassen die op het laatste nippertje nog een of ander kastekort moeten aanvullen.’ Burgemeester Koen Loete reageerde kort op het voorstel van Vlaams Belang. ‘De Paterskerk is eigendom van de Salesianen. Deze hebben een overeenkomst met de heer Jef Van Hoorebeke voor een toekomstproject. De stad is hierin geen partner en dus evenmin vragende partij.’

(Ives Boone)