• Sint-Jan-in-Eremo

Met een gift van 5.300 euro aan het Sentse OCMW houdt de feitelijke vereniging Solidariteitsfonds uit Sint-Jan-in-Eremo op te bestaan. Het fonds werd in 1992 opgestart en moest na het overlijden van een aantal beheerders, heel recent opgedoekt worden. 

“De vereniging werd ooit opgericht om een als een soort rampenfonds in dorpsformaat te functioneren” zegt Johan Francque, destijds een van de oprichters. “In eerste instantie werden gelden ingezameld om een stemcomputer aan te schaffen voor een jongen uit Sint-Jan-in-Eremo. De actie was een groot succes. Het apparaat dat destijds zo’n slordige 400.000 Belgische frank kostte, kon aangekocht worden. Toenmalig minister Luc Van de Bossche kwam in het najaar van 1994 zelfs hoogstpersoonlijk naar Bentille afgezakt om het apparaat te overhandigen.” Sindsdien viel het fonds stil. Mede door het overlijden van enkele beheerders werd het fonds nu afgesloten. “We hadden nog wat centen in kas en die schenken we graag aan het Sentse OCMW” besluit Francque. Daar werden de centen in dank aanvaard. “We zullen de gelden inzetten overeenkomstig de gemaakte afspraken” zegt Vicky Van de Wiele, hoofd van de sociale dienst. Bevoegd schepen Tom Lacres (Samen) en algemeen directeur Linda Turpijn waren getuige van de overhandiging.

(LK)