De gewestweg N9 verbindt Gent met Brugge en snijdt voor een klein eind ervan het hart van Eeklo doormidden. Het verkeer is er druk, ook het zwaar vervoer maakt er intens gebruik van. Het Vlaams Gewest nam enkele jaren terug de wijze beslissing om alle verkeer langsheen de tientallen kilometers lange weg op één vak te brengen, zowel richting Brugge als richting Gent. Het middenvak werd verboden zone (behalve het stuk van Het Leen naar Waarschoot). De snelheid werd herleid naar 70 km p/u. Terzelfdertijd werden de naastliggende en van de rijbaan afgescheiden fietspaden aangepakt en comfortabel rijvaardig gemaakt. Door deze maatregelen werd de zo intens bereden gewestweg veiliger en daalde het aantal ongevallen spectaculair. Alleen voor Eeklo maakte het Vlaams Gewest een uitzondering ! Vanaf het station tot in de Molenstraat blijft de rijweg ook in de toekomst een vierbaansweg met de (huidige) allure van een autostrade. De uitbouw van een gezellig winkelcentrum wordt daardoor zwaar gehinderd, zoniet onmogelijk gemaakt. Niemand die zich daar voorlopig aan stoort… Daarvan zijn ook fietsers vooral het slachtoffer: ze worden gedwongen hun toevlucht te nemen tot een strook die amper het begrip ‘fietspad’ waard is. Enkel wat verf op het asfalt scheidt hen van soms zware en gevaarlijke mastodonten. We dachten opnieuw aan deze toekomstgerichte maatregelen, nu er vorige week een (bijna ?) dodelijk ongeval gebeurde aan het Krügercentrum, met een 30-jarige fietsster die gegrepen werd door een vrachtwagen die het shoppingcenter wilde inrijden. Er wordt gedacht aan een ‘dodehoek’ongeval. De vrouw werd in levensgevaar opgenomen in het AZ Ziekenhuis. Daarmee kwam de gevaarlijke situatie voor fietsters in Eeklo centrum nog maar eens onder de aandacht. Vooral in het besef dat, in normale schooltijd, deze N9 gebruikt moet worden door duizenden schoolgaande kinderen die zich in hoofdzaak per fiets verplaatsen. De sedert decennia aangekondigde zuidelijke Ring rond Eeklo zou - in ruil voor financiering door het Gewest - een oplossing bij de heraanleg van het centrum moeten bieden. Helaas, volgens de laatste persberichten wordt de eerste fase (er zijn er vier) pas opgestart in 2022 maar wordt zelfs geen timing voorzien voor de overige drie fases… De (nieuwe) Vlaamse Minister van Openbare Werken (Lydia Peeters-VLD) heeft onlangs miljoenen uitgeschreven om de weg van en naar school kindveiliger te maken. Misschien moet zij maar eens uitgenodigd worden naar Eeklo om zich te vergewissen van de verkeersonveiligheid in het Centrum. Wie weet helpt het ook niet om het Ringdossier in een stroomversnelling te duwen …? Piet De Baets