De boekentassen staan terug klaar en de boterhamdozen zijn weer gevuld met lekkers van moeder. Het begin van het schooljaar is een feit. Voor de 400 leerlingen van het eerste jaar van de Middenschool was het de eerste dag secundair onderwijs. Met een 'warm welkom' moeten ze zo vlug mogelijk aan hun nieuwe omgeving wennen.
Peter Bekaert - voorheen leerlingenbegeleider - is vanaf dit jaar samen met Marleen Van Acker directeur van de Middenschool. Peter Bekaert: 'Vandaag is er een speciaal onthaal voor de leerlingen van het eerste en tweede jaar, voornamelijk voor de leerlingen van het eerste jaar, omdat zij nieuw zijn op onze school. We willen hen het gevoel geven dat ze hier echt thuis zijn. Dit is ook een grote school en we zijn ons daarvan bewust.'

MEER STRUCTUUR
Beide directeurs van de Middenschool merken op dat er een vraag is naar meer structuur. Peter Bekaert: 'Deze vraag komt zowel van de leerlingen, de leerkrachten als van de maatschappij. Sommige leerlingen willen meer rust in de klassen.' Directrice Marleen Van Acker: 'Het jaarthema is respect. We hebben dat afgesproken met heel de school. De leerlingen van vandaag zijn veel assertiever en omdat wij zo een grote school zijn, hebben wij de ganse maatschappij in huis.' Peter Bekaert: 'We zijn een spiegel van de maatschappij.' Marleen Van Acker: 'Een school moet een plaats zijn voor iedereen, waar iedereen zijn plaats kent' Peter Bekaert: 'Het is een constante evenwichtsoefening.' Voor de leerlingen van het eerste jaar van de Middenschool op het College O.-L.-V.-ten-Doorn was de eerste schooldag een beetje een alternatieve dag. Peter Bekaert: 'Vandaag krijgen ze een rondleiding, uitleg over allerlei paperassen: het schoolreglement, de leefregels, de gegevens van het oudercomité en er is ook een bezinning.' Het tweede jaar trok op 1 september naar Het Leen voor een zoektocht. Marleen Van Acker: 'In het kader van het thema respect werd er ook voor gekozen om de klassen klein te houden. Zo is er meer pedagogisch comfort voor de leerkrachten en de leerlingen.' Directeur Peter Bekaert: 'Bij ons mogen leerlingen een mening hebben, maar we hechten wel veel belang aan de manier waarop ze die mening zeggen!'(MW)