• Kaprijke

Van 12 tot 19 september kleurt Lembeke opnieuw rood en staat alles in het kader van gezellig samen zijn. Organiseer jij met je vereniging een activiteit tijdens de Speculoosfeesten?

Wil je graag mee op de overkoepelende affiche en algemene online communicatie? Draag je graag je steentje bij tot de algemene kosten van o.a. sanitair? Wil je graag mee genieten van de overkoepelende verzekeringspolis en de mogelijkheid om materiaal van de gemeentelijke en provinciale uitleendienst te gebruiken?
Laat ten laatste 10 juni 2019 weten dat je deelneemt. Alle verenigingen - groot en klein - die activiteiten tijdens en onder de noemer van Speculoosfeesten organiseren, mogen opnieuw rekenen op mooie attenties van Lotus Bakeries. Hiervoor moet je wel ten laatste 10 augustus 2019 een formulier invullen.
Meer informatie over de Speculoosfeesten via Tieneke De Meulemeester: dekeukenvantiene@gmail.com

(PDB)