• Eeklo
19/06/2022

Eeklo wil het aantal zitbanken in de stad verhogen. Burgers kunnen via het participatieplatform van de stad hun favoriete locatie voor een extra zitbank aangeven. Op die manier wil de stad meer rustplaatsen creëren en ontmoetingen tussen mensen stimuleren.
Eeklo beschikt momenteel al over meer dan 80 zitbanken. Deze zullen in de maand juni worden geïnventariseerd, en te vinden zijn op https://ikdoemee.eeklo.be/babbelbank. Via dezelfde link kunnen burgers ideeën geven voor nieuwe locaties en tegelijk stemmen op hun favoriete locatie voor een extra zitbank. Dit kan vanaf 16 juni 2022 tot eind juli.
Op basis van de top 10 toetst de dienst Infrastructuur/Publieke Ruimte de praktische haalbaarheid af (is de locatie veilig, ruimtelijk toegelaten, eigendom van de stad?), en worden de gekozen locaties voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. In de loop van augustus / begin september zullen de nieuwe banken in het straatbeeld zichtbaar zijn.
(PDB)