• Eeklo
03/05/2009

Eeklo wil een nieuw regionaal bedrijventerrein inplanten in Balgerhoeke, tussen de Expresweg en de Sint-Laureinsesteenweg. Enkele jaren terug kocht de stad daarom de vervallen zonevreemde woning, gelegen Sint-Laureinsesteenweg 8 en dit samen met de achterliggende gronden. Die zonevreemde woning moet wel gesloopt worden om het bedrijventerrein te kunnen realiseren. De Eeklose gemeenteraad keurde nu de voorwaarden goed waaraan de ingediende offertes van de aannemers moeten voldoen. Dirk Van de Velde (CD&V) lichtte het bestek toe. ‘Na de sloop zullen de vrijgekomen gronden dan verkocht worden aan de intercommunale Veneco 2, die de ontwikkeling van het bedrijventerrein op zich zal nemen. De kosten voor het slopen van de woning zullen ongeveer 25.000 euro bedragen en worden doorgerekend bij de verkoop van de gronden aan Veneco 2. Het goedgekeurde bestek voorziet expliciet dat bomen en struiken op het terrein moeten behouden blijven. Deze bomen en struiken kunnen namelijk bij de feitelijke realisatie van het bedrijventerrein geïntegreerd worden in de groenaanleg’, aldus Dirk Van de Velde. De sloopwerken moeten beëindigd zijn eind mei. (Foto IB)