• Eeklo

Zaterdagnamiddag  jl. werd in Eeklo centrum ijverig (maar voorlopig tevergeefs) naar een niet ontplofte bom uit Wereldoorlog II gezocht. Op aanwijzen van twee nog levende getuigen van destijds  werd aan de Carlos Huysman, die het pand Happy Sport van dochter Kathleen aan het afbreken is, een opmerkelijke  tip gegeven.
Vooral herenkapper Theo Van Den Bossche(80) herinnert  zich op heden nog levendig dat hij op 23 mei in 1940, hij was toen 11 jaar, het bombardement op Eeklo meemaakte als bewoner van een der huizen in de buurt(*).

Hij zag hoe toen een niet ontplofte oorlogsbom van een Duitse Stuka door enkele buren in de grond werd begraven in de tuin van toenmalig wijnhuis Marc Goethals op de Markt. Later werd dit burgerhuis , tussen kledingzaak Verstraete en Kruidvat, door de familie Huysman gekocht en dus nu recent afgebroken om binnenkort plaats te maken voor een nieuw appartementsgebouw. Deze afbraakwerken waren al grotendeels uitgevoerd, toen ook César Verstraete, die nog steeds het aanpalend pand bewoont, zich het verhaal van de kapper herinnerde en met deze gegevens naar Carlos Huysman trok.
Gealarmeerd door deze gevaarlijke situatie kort voor de eigenlijke diepe graafwerken zouden plaatsvinden, nam Carlos contact op met de ontmijningsdienst Dovo. Daar maakten zij zich over de zaak schijnbaar niet te veel zorgen en vroegen om hen pas te verwittigen als de bom effectief was gevonden of gelokaliseerd.
Boudewijn De Schepper, oud-schepen van Maldegem, die professioneel al vaker dergelijke “klusjes” opknapte met zijn firma in grondwerken, werd bereid gevonden om met zijn soepelste graafkraan  dit gevaarlijke karwei op te knappen. Beurtelings eerst de grond aftastend met een metaaldetector en dan een laagje van 20 cm grond ‘afpellend’, had hij na enkele uren een diepte van anderhalve meter bereikt. Zonder resultaat.
In totaal werd op aanwijzen van de twee getuigen zo een oppervlakte van minimum 150 m2 afgeschept. Bij het lichtjes invallen der duisternis werd de zoektocht opgegeven in de veronderstelling dat deze bom van minimum één meter lengte al vroeger zal zijn weggenomen.
Eeklo is op die manier aan een spannende en vervelende episode ontsnapt.
Volgens Dovo zou gans het centrum van Eeklo in een straal van minimum 150m moeten ontruimd zijn geworden gedurende minstens een halve dag,  als zij deze bom hadden moeten onschadelijk maken. En dat in volle stads- en handelscentrum…!
Piet De Baets

 (*) In het boek “Duel aan het Schipdonckkanaal” van George Spittael (1978) staat op blz.20 tot22 in detail deze gebeurtenissen beschreven. Op 23 mei 1940, begin van de oorlog, was het in Eeklo sacramentsdag en jaarmarkt. Wij citeren enkele passages: “Onophoudelijk loeien de sirenes. Doorheen het akelige geluid drong steeds sterker het geronk van vliegtuigen die de stad naderden en het geknal van Belgisch afweergeschut, dat naar de rondcirkelende Stuka’s vuurde. Intussen haastte Maurice Lecomte zich terug naar zijn woning in de Sterrestraat. De eerste bom viel op Blommekens. De tweede raakte het huis van R. De Smet in de Boelare. De derde reet het huis van Hubert De Baets uiteen en de vierde boorde zich met een oorverdovende slag in de woning van apotheker De Jaeger. De beide laatste gebouwen stonden op de Markt, die opeens bedekt lag met pannen, glasscherven, steengruis. Dikke wolken stegen de lucht in. Midden in de Sterrestraat ontplofte de vijfde bom en veegde het huis nr. 18 weg, de woning van Maurice Lecomte en Jozefine Van Poelvoorde.”