Als één ding duidelijk werd tijdens de druk bijgewoonde infovergadering rond de herinrichting van de Veldstraat in Watervliet, dan is het dat de buurt zich grote zorgen maakt over het zwaar verkeer dat door de straat trekt.  Dit ondanks het feit dat er een tonnagebeperking in de straat geldt voor vrachtwagen zwaarder dan 3,5 ton.

Om de werken rond de herinrichting van de Veldstraat toe te lichten organiseerde de gemeente Sint-Laureins afgelopen vrijdag een infovergadering voor de buurtbewoners. Dat er hinder in de straat zal zijn door de werken lijken de Veldstraatbewoners – in tegenstelling tot bij veel andere soortgelijke meetings – heel normaal te vinden. De eerste vraag in de vragenronde na de uiteenzetting van de werken concentreerde zich meteen op hét heikele punt van de straat. “Wat gaan jullie doen met het zwaar verkeer in de straat?” Momenteel heerst een inrijverbod voor zwaar verkeer boven de 3,5 ton (uitgezonderd bestemmingsverkeer, red). Een verbod dat dagelijks meermaals schijnt overtreden te worden. In de heraangelegde straat willen de bewoners af van dit euvel.
“Het is een moeilijk in te dijken probleem” trachtte burgemeester Van de Moere duidelijk te maken. “Het is inderdaad zo dat vrachtwagenchauffeurs die op pad zijn met een vrachtwagen van meer dan 3,5 ton niet door de Veldstraat mogen. Helaas gebeurt dit wél en enkel door verkeerscontroles valt dit op te lossen. Helaas hebben we onvoldoende politiemannen binnen de politiezone om hierop dagelijks te controleren. Onze 105 politie-inspecteurs doen bijzonder veel taken en zij doen dit goed. Iemand permanent aan de inrit van de Veldstraat posteren is echter onbegonnen werk. We zullen uiteraard niet nalaten om ook in de toekomst gerichte controles aan te vragen”.

7 augustus
Door alle commotie rond het zwaar verkeer zou men uit het oog verliezen dat de straat ook nog heringericht wordt. Naast de bestaande riolering wordt een afvoerpijp voor regenwater voorzien en een nieuw wegdek waarbij rijbaan en voetpad op gelijke hoogte komen te liggen, gescheiden door een betontegel. Parkeervakken zullen aangeven waar de wagens kunnen worden achtergelaten. In een later stadium wordt ook de parkeerplaats op en rond het voetbalveld aangelegd zodat ook daar kan geparkeerd worden. Ter hoogte van het voetbalveld komen een poorteffect en verkeerskussens waardoor de snelheid in de straat moet afgeremd worden. De straat zelf wordt ingericht als woonerf waardoor de maximumsnelheid op 20 kilometer per uur komt te liggen. De werken gaan van start op 7 augustus en worden zonder ongelukken binnen de 100 werkdagen afgewerkt. Sint-Laureins trekt  ruim 1 miljoen euro uit voor het hele project.

(LK)